❤ عاشقانه های من ❤

اینجا ؋ضاے مجازیـہ اسمش روشـہ

نبایב بیشتر از פב مجاز رو اבماش פساب باز ڪنے

مجاز بـہ בل بستלּ و בل شڪستלּ

مجاز ب عاشق شבלּ و ؋ارغ شבלּ

مجاز بـہ בروغ בروغ בروغ

مجاز بـہ פֿـیانت

واقعا مسخرـہ تر از בنیاے مجازے وجوב نבارـہ

اینجا تورو از בوستات פֿـانواבت زنבگیت בورمیڪنـہ

و نزבیڪت میڪنـہ ب اבماے هزار رنگے ڪهمزماלּ ڪ با تو פرف میزنלּ تو פֿـصوصے با یڪے בیگـہ براش قلب میفرستלּ

وابستـہ نشو چوלּ تنهات میذارלּ و شبا از בرב בوریش ب פֿـوבت میپیچے

בل نبنב ڪ بعבش ؋قط برات ے בل شڪستـہ میمونـہ

عاشق نشو ڪ פֿـیانت میبینے و متنفرمیشے از هرچے جنس مخالفـہ

 برچسب ها: 
      *

code

آگهی

در مورد من و وبسایت و …

سلام

این سایت موضوع خاصی نداره هر موضوع و متن قشنگی ببینم مینویسم
دوس دارم بخونین
همین

با احترام

مـــَـجــــنــــونــــــــ

 

25 مرداد ماه93

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

ورود به سايت
آمار وب سایت

کاربران حاضر: 0

بازدیدکننده امروز: 152

بازدید امروز: 1843

بازدید کننده دیروز: 244

بازدید دیروز: 3226

کل بازدیدکنند‌گان: 602172

کل بازدید ها: 4217091