حس خوبیه , ببینی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده

واسه ی رسوندن خودش به تو همه ی راهو نفس نفس زده , حس خوبیه
حس خوبیه , ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه
دستو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه , حس خوبیه

—–

تو همین لحظه که دلگیرم ازت
از همیشه به تو وابسته ترم
اگه حس خوب تو به من نبود , فکر عاشقی نمی زد به سرم به سرم
به من , انگیزه زندگی بده تا دوباره حس کنم کنارمی
به دروغم شده دستامو بگیر , الکی بگو که بی قرارمی الکـی

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده
باسه ی رسوندن خودش به تو همه ی راهو نفس نفس زده , حس خوبیه
حس خوبیه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه

 

دستو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه , حس خوبیه

♫♫♫

اون تو بودی که همیشه با نگاش لحظه های منو عاشقونه کرد
این منم که تو تموم لحظه هات واسه عاشقی تو رو بهونه کرد
هرگز اون نگاه مهربونت تو بی تفاوتی را یاد من نداد
من پر از نیاز باتو بودنم مگه میشه قلب من تو رو نخواد

♫♫♫

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده
واســه ی رسوندن خودش به تو همه ی راهو نفس نفس زده,  حــس خوبیه
حس خوبیه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه
دسـتو بگیره و بهت بگـه موندنش کنار تو مسلمه حس خوبیه

حس خوبیه

♫♫♫